Trake za vezivanje i pakovanje

PP trake
12 x 0,75mm f.406 2000m CRNA
12 x 0,80mm f.406 2000m CRNA
15 x 0,70mm f.406 1800m CRNA
15 x 0,80mm f.406 1500m CRNA
16 x 0,70mm f.406 1800m CRNA
12 x 0,75mm f.406 2000m BELA
15 x 0,70mm f.406 1800m BELA
PET trake
12 x 0,60mm f.406 2400m ZELENA
15,5 x 0,70mm f.406 1300m ZELENA

PET trake

PET (Polietilen tereftalat) traka za pakovanje je namenjena za paletno pakovanje teških tereta. PET traka omogućava veću čvrstoću i zategnutost od polipropilenske (PP).

Scroll to Top