univerzalni spajac metalnih spojnica
  • Za pakovanje vertikalnih visokih paketa ili paleta
  • Za širinu trake od 12mm do 16mm
  • Za debljinu  trake od 0,55mm do 1,2mm
  • Vrsta trake (PP i PET traku)
  • Vrsta spojnice od 13 mm do 16mm