metalne spojnice za rucno vezivanje
  • Ručno vezivanje kombinovanim alatom
  • Kvalitetan spoj
  • Izrada od hladnovaljanog ili pocinkovanog lima
  • Garantovana tvrdoća
  • Pravilni uglovi savijanja