metalne kopce spojnice za pakovanje
  • Pocinkovane ili fosfatirane
  • Za pakovanje teških aplikacija
  • Veoma sigurne