masine za pakovanje
  • Laka za upotrebu
  • Poluautomatsko vezivanje
  • Toplotno spajanje trake
  • Kontrolna tabla
  • Pouzdanost
  • Izdržljivost