Kombinovani alat

Kombinovani alat za pakovanje čelične trake bez spojnica

Ručni natezač

Ručni natezač za čeličnu traku

Ručna klešta

Ručna klešta EC 3105 EC 3106