Čelična traka

pakovanje čelična traka

Razmotači

razmotaci za celicnu traku jednostruko namotanu

Ručni alati za čeličnu traku

Kombinovani alat za pakovanje čelične trake bez spojnica

Metalne spojnice

Metalne zatvorene spojnice za čeličnu traku